Savon artisanal marron glacé et chocolat, texture du savon

Savon artisanal marron glacé et chocolat, texture du savon

Savon artisanal marron glacé et chocolat, texture du savon